Kết nối Modbus RTU FX3U qua cổng RS485

Giao thức Modbus được sử dụng nhiều trong công nghiệp, cổng kết nối RS485 là một trong những cổng phổ biến nhất, gần như PLC nào cũng hỗ trợ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày kết nối Modbus RTU với bộ lập trình PLC FX3U với máy tính qua cổng RS485, trong đó máy tính đóng vai trò là Master, bộ lập trình PLC FX3U đóng vai trò là Slave. Trong ứng dụng thực tế bạn có thể sử dụng 1 thiết bị khác thay thế máy tính và cũng có thể dùng nhiều Slave.

Chuẩn bị

Phần cứng

Phần mềm

 • Phần mềm lập trình GX Developer hoặc GX Works2
 • Phần mềm Modbus Master cho máy tính, có thể dùng phần mềm QModBus. Download phần mềm tại đây

Thực hiện

Bộ lập trình PLC FX3U

Để giao tiếp máy tính và bộ lập trình PLC FX3U qua cổng Rs485, chúng ta cần cấu hình bộ lập trình PLC FX3U và máy tính, dưới đây là cấu hình trên bộ lập trình PLC FX3U.

Trong đó:

 • M8002: khởi tạo xung kết nối
 • D8129: thời gian timeout, đặt là K20 là 20ms
 • D8121: là số trạm station, ở đây đặt là slave số 2 (K2)
 • D8120: tham số kết nối, giá trị tham số H4083, nghĩa là sử dụng Modbus RTU, tốc độ baudrate là 9600,  Parity bit: odd, Data bits (length): 8, Stop bit: 1. Chi tiết bảng giá trị D8120 ở dưới đây

Bảng D8120

Bit No.NameDesciption
0 (bit=Off)1 (bit = ON)
b0Data Length7 bit8 bit
b1Parity(b2, b1)
{0,0}: None
{0,1}: Odd
{1,1}: Even
b2
b3Stop bit1 bit2 bit
b4Baudrate (bps)(b7,b6,b5,b4)
{0,0,1,1}: 300
{0,1,0,0}: 600
{0,1,0,1}: 1200
{0,1,1,0}: 2400
{0,1,1,1}: 4800
{1,0,0,0}: 9600
{1,0,0,1}: 19200
b5
b6
b7
b8HeaderNoneD8124
b9TerminatorNoneD8125
b10Do not use
b11
b12Communication protocol(b15,b14,b13,b12)
{0,0,0,0}: MITSUBISHI FX2N protocol
{0,1,0,0}: MODBUS RTU (from
machine)
{1,0,0,0}: RTU MODBUS (host, IVRD,
IVWR instruction)
{1, 1,0, 0}: Free communication (RS
instruction, with CCD check)
b13
b14
b15

Trên máy máy tính

Trên máy tính, chạy phần mềm QModbus, cấu hình tham số kết nối

 • Baud: 9600
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parity: odd
 • Slave ID: 2

Chạy thử

Giao thức Modbus RTU bộ lập trình PLC FX3U hỗ trợ các hàm:

 • 01: Đọc Rơle phụ trợ M (0~1023)
 • 05: Ghi Rơle phụ trợ M (0~1023)
 • 03: Đọc thanh ghi D (0~4095)
 • 06: Ghi thanh ghi D (0~4095)

Như hình trên, chọn hàm 05 (write single coil), thay đổi giá trị M0 từ 0 sang 1. Sau khi nhập nhấn nút Send để truyền dữ liệu xuống PLC.

Video dưới chạy giao tiếp Modbus giữa PLC và máy tính, dùng hàm 05 và 06

Kết nối Modbus RTU FX3U qua cổng RS485

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


error: Content is protected !!
Call Now ButtonHotline & Zalo: 088 630 4312