Cấu hình Modbus bộ chuyển đổi Serial Ethernet

Trong bài viết này chia sẻ cấu hình modbus bộ chuyển đổi Serial sang Ethernet: USR-TCP232-302,  USR-TCP232-304, USR-TCP232-306

Yêu cầu:

Các bước cấu hình trên phần mềm USR-M0 

 • Bước 1: Cắm nguồn, dây mạng vào thiết bị và chạy phần mềm chọn Seach Device
 • Bước 2: Chọn thiết bị cấu hình
 • Bước 3: Có thể thay đổi địa chỉ IP mặc định thiết bị, SubnetMask, Gateway, DNS để phù hợp thwucj tế
 • Bước 4: Cấu hình cổng COM: Parity, Data Bit ,  Stop
 • Bước 5: Chọn tốc độ truyền thông cổng COM
 • Bước 6: Chọn Module Work Mode là TCP Server
 • Bước 7: Chọn cổng Local Port, ví dụ ở đây là 502
 • Bước 8: Chọn Modbus Type là Modbus TCP/RTU

Cấu hình Mobus bộ USR-TCP232-30X

Cấu hình và test phần mềm Modbus Poll

 • Bước 1: Chọn Connection là Modbus TCP/IP
 • Bước 2: Chọn địa chỉ IP mà đã cấu hình ở bước 3 với phần mềm USR-M0
 • Bước 3: Chọn cổng kết nối mà đã chọn ở bước 7 với phần mềm USR-M0
 • Bước 4: Kết nối và Test thử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312