Cấu hình USR-TCP232-410S modbus

Để cấu hình USR-TCP232-410S chúng ta sử dụng phần mềm EthernetTool, bạn có thể tải phần mềm ở đây:

 • Bước 1: Kết nối dây nguồn và cắm dây LAN vào thiết bị
 • Bước 2: Chạy phần mềm EthernetTool và chọn thiết bị theo các bước như sau
  • Bước 2.1: Nhấn nút Search để tìm thiết bị
  • Bước 2.2: Nhấn vào dòng có thiết bị để cấu hình
  • Bước 2.3: Nhập user và password nếu không phải mặc định. Sau nhấn nút OK

 • Bước 3: Chọn cổng sử dụng, như hình dưới chọn cổng RS485
  • Bước 3.1: Cấu hình cổng RS485/232: tốc độ BaudRate, DataBit, Parity. Stopbit
  • Bước 3.2: Work Mode chọn như hình dưới, cổng Local Port Number: đặt tùy chọn, ví dụ ở đây là 502 . Sau khi cấu hình nhấn nút SAVE

 • Bước 4: Mục Local IP Config cấu hình địa chỉ IP của thiết bị theo thực tế. Sau khi cấu hình nhấn nút SAVE
 • Bước 5: Cấu hình trong phàn mềm Modbus Poll để Test
  • Bước 5.1: Chọn Connectio: Modbus TCP/IP
  • Bước 5.2: Chọn địa chỉ IP, giống như mục Local IP Config ở bước 4
  • Bước 5.3: Chọn cổng Server như bước 3.2
  • Bước 5.4: Có thể dùng Functions/ Setup Read/Write trên Modbus Poll để Test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312