Bộ chuyển đổi USB sang RS232, Bộ chuyển đổi USB sang COM, Bộ chuyển đổi USB sang Serial