Download tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ phát tín hiệu Analog 0-10V và 4-20Ma VN-PLC-A-VI

Các thành phần bộ phát phát tín hiệu Analog VN-PLC-A-VI

Sơ đồ kết nối bộ phát tín hiệu Analog VN-PLC-A-VI

error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312