Dưới đây là các bước tra hành trình với dịch vụ chuyển phát nhanh của Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện (EMS).

  • Bước 3: Nhập số vận đơn và nhấn nút tra cứu. Kết quả tra cứu ở dưới bảng thông tin trạng thái
error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312