Dưới đây là phần mềm  và tài liệu lập trình HMI OP320-A

Phần mềm lập trình HMI OP320-A: OP20 Edit Tool V6.5

Phần mềm lập trình HMI OP320-A: OP20 Edit Tool V8.0Q

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm OP20 Edit Tool

error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312