Dưới đây là các bước tra cứu hành trình với dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng Công ty cổ phần bưu chính Viettel  (ViettelPost).

  • Bước 3: Nhập số vận đơn và nhấn nút Theo dõi. Kết quả tra cứu ở trên và dưới bảng thông tin trạng thái
error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312