Danh sách thiết bị đặc biệt chính Mitsubishi PLC FX – Phần 2

Các thiết bị đặc biệt được sử dụng để vận hành các chức năng tích hợp trong PLC mà nhà máy chuẩn bị và sẵn sàng để sử dụng. Có các rơle phụ trợ đặc biệt và các thanh ghi dữ liệu đặc biệt. Các bảng dưới đây liệt kê các thiết bị đặc biệt chính cho các PLC FX.

Chế độ PC

Số hiệuTênFX1SFX1NFX2NFX3UFX1NCFX2NCFX3UC
M8030 (*4)OFF LED pin---
M8031 (*4)Bộ nhớ không chốt tất cả xóa
M8032 (*4)Bộ nhớ chốt xóa tất cả
M8033Bộ nhớ giữ STOP
M8034 (*4)Tất cả đầu ra cấm
M8035 (*5)Chế độ buộc RUN
M8036 (*5)Tín hiệu buộc RUN
M8037 (*5)Tín hiệu buộc STOP
[M]8038Cài đặt thông số
M8039Chế độ quét liên tục

*4: Được xử lý khi lệnh END được thực thi

Số hiệuTênFX1SFX1NFX2NFX3UFX1NCFX2NCFX3UC
[D]8030Giá trịcủa thanh ghi Z0 (Z)-----
[D]8031Giá trị của khối analog-----
[D]8032Chưa có thông tin
[D]8033Chưa có thông tin
[D]8034Chưa có thông tin
[D]8035Chưa có thông tin
[D]8036Chưa có thông tin
[D]8037Chưa có thông tin
[D]8038Chưa có thông tin

*5: Được xóa khi chuyển từ RUN sang STOP

Lỗi được phát hiện

Số hiệuTênFX1SFX1NFX2NFX3UFX1NCFX2NCFX3UC
[M]8060Lỗi cấu hình I/O---
[M]8061Lỗi phần cứng PLC
[M]8062Lỗi truyền thông PLC/PP---
[M]8063Lỗi truyền thông nối tiếp 1 [kênh1] (*6)
[M]8064Lỗi thông số
[M]8065Lỗi cú pháp
[M]8066Lỗi ladder
[M]8067Lỗi thao tác (*6)
M8068Vận hành lỗi chốt
M8069Kiểm tra bus I/O (*7)---
[M]8109Lỗi làm mới đầu ra---
  • *6: Được xóa khiPLC chuyển từ RUN sang STOP. Lưu ý rằng M8068 và D8068 không được xóa.
  • *7: Nếu M8069 được kích hoạt, kiểm tra bus I/O được thực thi. Khi một lỗi xuất hiện, mã lỗi 6103 hoặc 6104 được ghi tới D8061, và M8061 được bật. Tuy nhiên, nếu 6104 được ghi tới D8061, M8009 cũng được bật và số I/O của các đơn vị cấp nguồn24 VDC là OFF được ghi tới D8009.
Số hiệuTênFX1SFX1NFX2NFX3UFX1NCFX2NCFX3UC
[D]8060Số lượng các I/O không được kết
nối thiết bị đầu tiên
---
[D]8061Mã lỗi của lỗi phần cứng PLC
[D]8062Mã lỗi của lỗi truyền thông PLC/PP---
[D]8063Mã lỗi của lỗi truyền thông nối tiếp 1 [kênh1]
[D]8064Mã lỗi của lỗi thông số
[D]8065Mã lỗi của lỗi cú pháp
[D]8066Mã lỗi của lỗi ladder
[D]8067Mã lỗi của lỗi thao tác
D8068Lỗi vận hành số bước chốt
[D]8069Số lượng bước lỗi M8065 - M8067◯(*9)◯(*9)
[D]8109Số hiệu Y nơi xuất hiện lỗi làm mới đầu ra--◯(*10)-◯(*10)
  • *8: Khi các đơn vị và các khối với số lượng I/O lập trình được không được gắn, M8060 vẫn hành và phần tử số hiệu đầu tiên được ghi tới D8060.
  • *9: Được lưu trữ trong D8312, D8313 nếu có 32K bước hoặc nhiều hơn.
  • *10: Được lưu trữ trong D8314, D8315 nếu có 32K bước hoặc nhiều hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312