Upload và download FX3U với phần mềm GX Developer

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách Upload và download PLC FX3U với phần mềm GX Developer, có thể cáp dụng với các PLC được bán ở Vina PLC Hmi bao gồm: Bộ lập trình PLC FX3U 14MR 6AD 2DABộ lập trình PLC FX3U 24MT 6AD 2DABộ lập trình PLC FX3U 24MR 6AD 2DA ….

Phần cứng chuẩn bị

Thực hiện

Bước 1: Khởi động phần mềm GX Developer, sau đó chọn New Project

Bước 2: Chọn loại PLC, ở đây chọn FX3U

Bước 3: Nếu download thì chúng ta viết chương trình PLC, nếu upload thì bỏ qua bước này

Bước 4: Vào mục Online -> Tranfer Setup

Bước 5: Chọn cổng RS232, click chọn Serial USB

Để biết được máy tính sử dụng cổng USB to RS232 nào, nhấn chuột phải vào máy tính, chọn Manager –> System tool –> Device Manager (ví dụn ở đây là COM3)

Chọn cổng COM3 và chọn tốc độ Transmission speed (baudrate) là 38.4 Kbps

Bước 6: Kiểm tra kết nối giữa máy tính và PLC

Nhấn nút Connection Test để kiểm tra kết nối giữa máy tính và PLC

Nếu kết quả thông báo Successfully connected with the FX3U(C) CPU là kết nối thành công, nếu không thông báo cần kiểm tra cáp kết nối hoặc cấp điện cho PLC

Bước 7: Upload hoặc Download PLC

 

Để upload vào mục Online –> Read form PLC

Để download vào mục Online –> Write to PLC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312